Welkom op de Jozefschool!

De St. Jozefschool in Heeg is een katholieke basisschool waar we het belangrijk vinden dat elk kind gezien wordt.
Waar we waarde hechten aan verschillen en waar we elkaars inbreng belangrijk vinden.
De samenwerking met ouders vinden we van groot belang om het kind zo goed mogelijk te kunnen begrijpen en te kunnen ondersteunen.
De Jozefschool is een warme school waar we met plezier en respect met elkaar omgaan.


 

St. Jozefschool     De Jister 19, 8621 DR Heeg     t 0515 - 44 25 31     info@jozef-heeg.nl