MR

In overeenstemming met de huidige wet- en regelgeving is ook bij de St. Jozefschool een Medezeggenschapsraad (MR) actief. De MR bestaat uit vier personen, waarvan twee leerkrachten en twee ouders. De MR denkt, praat en beslist mee over zaken die school aangaan over aspecten als visie, de jaarlijkse begroting, onderwijskundige plannen, personele aspecten en allerlei andere concrete zaken. De MR speelt een centrale rol bij de besluitvormingsprocessen op school.

Op de St. Jozefschool is sprake van een goede samenwerking tussen directie en MR. Dat is van groot belang, want uiteindelijk hebben beide organen een rol in de ontwikkeling van de St. Jozefschool in zijn algemeenheid en het kind in het bijzonder.

Oudergeleding:
Akke de Jong:  akkedejongheeg@gmail.com
Ferdie Draaisma: ferson@hetnet.nl

Personeelsgeleding:
Gazalli Klijn: gazalli.klijn@jozef-heeg.nl
Anneke Schreur: anneke.schreur@jozef-heeg.nl  

St. Jozefschool     De Jister 19, 8621 DR Heeg     t 0515 - 44 25 31     info@jozef-heeg.nl