SAC

De School Advies Commissie houdt zich bezig met het goed laten functioneren van de school op het gebied van identiteit, onderwijs en opvoeding. De School Advies Commissie staat met raad en daad de directeur bij op deze terreinen.

De SAC bestaat uit tenminste drie leden.

Op de Jozefschool organiseren zij tevens een koffie inloopmoment waarop ouders en belangstellenden welkom zijn om met hen in gesprek te gaan over schoolse aangelegenheden.

De zittingstermijn van de leden is vier jaar. De SAC vergadert als regel één keer per acht weken gezamenlijk met de Medezeggenschapsraad. Na het gezamenlijke deel vergaderen beide nog apart.

St. Jozefschool     De Jister 19, 8621 DR Heeg     t 0515 - 44 25 31     info@jozef-heeg.nl