OUDERRAAD

In de ouderraad zijn ouders en onderwijsteam verenigd om feestelijke gelegenheden, evenementen en uitstapjes te organiseren. Zo organiseert de ouderraad de ontvangst van Sinterklaas op school, de feestelijkheden voor Kerst, het schoolreisje en een echte survival in het Heempark. Daarbij is hulp van ouders altijd meer dan welkom.
Eens per jaar houdt de ouderraad een jaarvergadering voor alle ouders van de Jozefschool. Op die avond worden ouders bijgepraat over het werk van de ouderraad, nieuws van de school en wordt een spreker uitgenodigd om ouders te informeren over ontwikkelingen op opvoedingsgebied. Zo ging de lezing de afgelopen jaren over kinderen en sociale media, bewegingsonderwijs, gezonde voeding en de Kanjertraining.

De ouderraad bestaat uit: 
Johannes Krol (voorzitter)
Jeroen Hoogland(penningmeester) 
Wypkje Hoekstra (secretaris)
Alisa Aalberts
Wieke Dijk
Ilse van der Pol
Thea Huitema
Marian de Groot
 

St. Jozefschool     De Jister 19, 8621 DR Heeg     t 0515 - 44 25 31     info@jozef-heeg.nl