SCHOOLGIDS 2019-2020

Download hier onze schoolgids

De Schoolgids 2019-2020 van de St. Jozefschool.

Hierin kunt u lezen wat de uitgangspunten en de doelstellingen van onze school zijn, hoe een en ander is georganiseerd en wat onze plannen voor de komende jaren zijn.

Verder geeft deze gids u informatie over de gang van zaken binnen onze school; informatie over de kinderen, de leerkrachten en de ouders/verzorgers.

Wij willen graag een school zijn waar iedereen zich goed en veilig voelt en waar een ieder zich gezien en gewaardeerd wordt. Door kinderen op een positieve manier te benaderen en ervoor te zorgen dat ze op niveau worden uitgedaagd in hun ontwikkeling, willen we onze kinderen datgene meegeven wat ze nodig hebben om in onze maatschappij op een goede manier te kunnen functioneren.

De Schoolgids is geschreven om u te informeren als ouder/verzorger van een leerling, of wellicht als toekomstige ouder van onze school.

Mocht u hem schriftelijk willen ontvangen, dan kunt u dat kenbaar maken bij de directeur.

Praktische informatie over schooltijden, vakanties, adressen enz. worden aan het begin van het schooljaar gemaild in de vorm van een Informatiegids. Alle activiteiten staan tevens op de Jozefkalender, in het maandrooster en op de website.

En mocht u langs willen komen om eens kennis te maken met onze school, dan bent u van harte welkom!

Met vriendelijke groet,

Marjan Tjerkstra

Directeur St. Jozefschool

Heeg

 

St. Jozefschool     De Jister 19, 8621 DR Heeg     t 0515 - 44 25 31     info@jozef-heeg.nl