ZIEN VIEREN ONTWIKKELEN

De visie van de Jozefschool:

Wij zijn een school die het totale kind ziet.
De optimale ontwikkeling met ruimte voor passie en autonomie willen we stimuleren.
Het gevoel van saamhorigheid en vieren staat bij ons centraal.
Op onze school proberen we een omgeving te creëren waarbij een ieder tot zijn recht komt en kan laten zien wie hij is en wat hij kan.
Iedereen is de moeite waard en wordt bij ons uitgenodigd om te zijn wie hij is.


Hierbij gaan we uit van de kernwaarden:

Zien    Vieren   Ontwikkelen

We willen vanuit de kernwaarden kinderen een school bieden waarin ze zich welkom en veilig voelen; een school waar ze met plezier naartoe gaan.
Wij leren kinderen dat zij een eigen verantwoordelijkheid hebben en leren van elkaar. Wij vinden het belangrijk dat zij zich bewust worden van hun emoties en die van anderen.
Wij leren kinderen goed om te gaan met elkaar door in gesprek te blijven met de kinderen.


Ons logo:
 
De cirkel staat symbool voor de wijde wereld, waarin de leerkracht het kind helpt en aanmoedigt om de juiste weg te vinden. Het kind wordt omarmd;  het is belangrijk om in een veilige omgeving op te kunnen groeien om tot ontplooiing te komen. Samen op weg om goed voorbereid en met zelfvertrouwen de juiste weg voor jezelf te vinden.
Wij proberen open en belangstellend met elkaar om te gaan en iedereen te respecteren en vragen dat ook van de kinderen. Wij hechten waarde aan een stukje saamhorigheid, respect voor andere geloven en culturen en vinden het heel waardevol om niet alles aan regels op te hangen, maar door samenspraak tot een goede houding te komen.
 

St. Jozefschool     De Jister 19, 8621 DR Heeg     t 0515 - 44 25 31     info@jozef-heeg.nl