DE JOZEFSCHOOL

Uw kind op de Jozefschool

Een kind komt op school om te leren en te groeien zowel op het gebied van rekenen en taal, als op het creatieve, sportieve, sociale en culturele vlak. Kennisoverdracht, het oplossen van een probleem en zelfstandig dingen doen is belangrijk.
Nog belangrijker vinden we hoe je omgaat met anderen en met je eigen emoties. Door inzicht te geven op het gedrag van de ander en dat van jezelf proberen we kinderen datgene nodig te geven wat ze nodig hebben om zelfstandig mogelijke conflicten op te lossen.
Hierbij gebruiken we de Kanjertraining als uitgangspunt.


Combinatiegroepen

Op de Jozefschool hebben we combinatiegroepen.
Dit heeft als voordeel dat kinderen van bepaalde leeftijden bij elkaar zitten en van elkaar kunnen leren.
We proberen de lessen zoveel mogelijk aan te bieden op het niveau van de kinderen. Wanneer de behoeftes van een kind afwijken, dan gaan we in gesprek om te komen tot een passend aanbod.


Belangrijke kenmerken op de Jozefschool zijn:

  • werken het zíen van de kinderen
  • er is zowel een klassikale, groepsgewijze als individuele benadering
  • we geven een eerste instructie, daarna gaan kinderen aan het werk en kunnen we individuele hulp geven

Door middel van observaties, toetsen en ervaringen, kijken we hoe ver de kinderen in hun ontwikkeling zijn en hoe de vorderingen zijn. We houden de resultaten bij in een leerlingvolgsysteem. Middels een vaste procedure wordt de ontwikkeling van het  kind gevolgd.

Als uw kind onze school verlaat, krijgt u een onderwijskundig rapport  ter inzage. Deze gegevens zijn voor een goede overdracht voor de nieuwe school van belang.
We geven les in de verschillende vakken en richten ons op de kerndoelen, voorgeschreven door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
 

St. Jozefschool     De Jister 19, 8621 DR Heeg     t 0515 - 44 25 31     info@jozef-heeg.nl