INFO GROEP 3/4

Beste ouders en verzorgers van groep 3 en 4,

Hierbij een begeleidende brief voor het lesgeven thuis.

Misschien is het goed om te vertellen dat ik ook thuisonderwijs heb gegeven toen wij een jaar op reis zijn geweest met onze boot.

Hier liep ik tegen dingen aan waar u nu misschien wat aan heeft.

Het is belangrijk om een vast tijdstip af te spreken om school te doen. Twee uur per dag moet voldoende zijn voor de cognitieve vakken. (de boekjes die ik heb meegegeven) Er valt de hele dag door natuurlijk ook van alles te ontdekken en te leren en dat is zeker ook belangrijk.

Ik heb een takenbrief gemaakt waarop u kunt zien wat er per dag af moet. Houdt u daar ook aan dat is genoeg. Minder liever ook niet al zal dit ook niet altijd lukken. Plezier is belangrijker dan alles beslist af te krijgen. Op school werken we per les aan één doel en wanneer die gehaald is dan is het niet nodig om alles beslist af te hebben. Maak er geen strijd van…maar geef complimenten van wat al goed gaat! Als het werk goed ging mogen ze een sticker plakken.

Ik ga nu kort uitleggen wat u moet weten om les te kunnen geven.

Voor groep 3:

Rekenen:

Ik heb kopieën van de instructielessen bijgesloten. Dat zijn de lessen in het harde boek. Ze maken deze opgaven mondeling of in een schrift als dit echt nodig is. De volgende dag maken ze de sommen in het werkboek.

Veilig leren lezen:

Elke dag hardop lezen van veilig en vlot. Zie kopie van begeleiden bij lezen. Verbeter niet steeds maar lees het rijtje daarna samen weer hardop. Veel herhalen! Ze moeten per dag 20 minuten hardop lezen.

Veilig gespeld: maken in het schrift. Liefst aan elkaar schrijven.

Werkboekjes: Graag aan elkaar schrijven.

Schrijven: Of oefenboek of schrijfboek.

De bladzijde hoeft niet altijd af. Belangrijk is dat de letters juist worden geschreven en netjes.

Veel plezier, het zal vast ook erg leuk zijn om dit samen te doen.

Voor groep 4,

Rekenen:

Voor de instructie lessen heb ik de lesbeschrijving bijgevoegd. Ook is er een rekenschrift waar ze de sommen uit het boek in kunnen maken. Soms werkt het makkelijker om deze sommen mondeling te doen, opschrijven is niet altijd nodig. We werken zoveel mogelijk per les aan één doel. Mocht u kind teveel tijd over hebben dan kan hij verder in het harde boek met de groene bladzijden. Deze staan achter elk blok. U kind weet welke ze moeten maken. Dit staat ook voorin in het schrift.

Mocht u denken er is meer oefenstof nodig dan kunt u sommen uitprinten via de site: sommenprint of sommen maker.

We zijn de afgelopen weken veel bezig geweest met + en – sommen tot 100.

Deze maken ze in sprongen op de lege getallenlijn. Dit doen we via de rijgmethode waarbij we het eerste getal heel laten. We vullen dan aan tot het volgende tiental. Het is erg belangrijk om dit thuis ook zo uit te leggen om kinderen zo een strategie aan te leren.

Wanneer u kind de lege getallenlijn niet meer nodig heeft dan komt deze te vervallen. Laat u kind verwoorden hoe. het tot een oplossing komt.

Deze periode wil ik ook gebruiken om een stevige basis te leggen. Veel inoefenen met strategie leren rekenen. We gaan eerst voor de tafels van 4 en 3. Deze maken we inzichtelijk en daarna kunnen ze gaan oefenen. Er zijn genoeg tafelprogramma’s te vinden. Ook kunnen ze oefenen met verhaaltjes sommen via redactie sommen.nl

Als extra oefenstof klokkijken. Mocht de lesstof te makkelijk zijn dan kunt u zelf kijken wat u nodig vindt om te doen.

Spelling:

Elke dag is er een kort dictee. Dit dictee wordt per woord besproken. De kinderen weten zelf wel hoe! Dit bespreken van de woordsoorten is het belangrijkste van de les.

Ook wordt er voor het dictee een korte instructie gegeven. U komt er zelf snel achter welke woorden lastig zijn. Hier besteedt u extra aandacht aan. De lessen in het werkboek zijn extra. Alles hoeft niet af. De oefeningen 1 en 2 zijn de makkelijkste.

Deze moeten wel af om het woord verder int te oefenen.

Schrijven: Het gaat vooral om de positie van de letters. En de hoofdletters zijn nieuw voor de kinderen. Let op de netheid.

Lezen: Hardop samen lezen elke dag een bladzijde!

En natuurlijk zelf gaan lezen voor je plezier…wie weet wordt lezen voor iedereen een feest.

Veel plezier, het zal vast ook erg leuk zijn om dit samen te doen.

Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd mailen!

Vriendelijke groeten, 

Gazalli

St. Jozefschool     De Jister 19, 8621 DR Heeg     t 0515 - 44 25 31     info@jozef-heeg.nl